BERBERÍN: Nová prírodná zbraň

BERBERÍN: Nová prírodná zbraň

Berberín je bioaktívna látka odvodená z extraktov z rôznych rastlín, vrátane dráča, ktorý nás zaujíma už dlhšiu dobu. Preto sme dôkladne študovali jeho vlastnosti, aby sme navrhli produkt, ktorý ho obsahuje, pretože vychádzajúc z dostupných štúdií je jasné, že máme čo dočinenia s veľmi silným bylinkovým doplnkom.

Čoraz viac počúvame v médiách o metabolickom syndróme, ako o súbore kardiovaskulárnych rizík, medzi ktoré patrí obezita, vysoký krvný tlak, hyperglykémia, rezistencia voči inzulínu a zvýšené hladiny cholesterolu a triglyceridov v krvi.

Myslíme si však, že o tom stále nehovoríme dostatočne veľa.

Niektorí pacienti, u ktorých bolo identifikované kardiovaskulárne ochorenie (KVO) ako prvý z klinických problémov odvodených z metabolického syndrómu, majú rezistenciu voči inzulínu, čo predstavuje veľké riziko cukrovky 2. typu. Ak sa jedná o plnohodnotnú cukrovku, riziko kardiovaskulárneho ochorenia sa zvyšuje alarmujúcim spôsobom.

Okrem kardiovaskulárnych chorôb a cukroviek 2. typu je metabolický syndróm zodpovedný za mnohé iné chronické choroby a ľudia s metabolickým syndrómom sa zdajú byť náchylní problémom ako napr. srdcový infarkt, depresia, artritída, Alzheimerova choroba, syndróm polycystických vaječníkov, neplodnosť, steatóza, poruchy spánku a určité formy rakoviny. Dámy a páni, nepodceňujte negatívne využívanie karbohydrátov v tele, nie len čo sa týka zlých výsledkov krvných testov, ale aj keď vám telo posiela určité signály ako napríklad “pneumatika“ okolo pásu. Nie len, že to nevyzerá dobre, ale časom sa z toho stáva kardiovaskulárny rizikový faktor.

Problém tohto všetkého je v extrémnom a tichom rozptyle, od najmladších k najstarším subjektom. Často sa jedná o rezistenciu voči inzulínu, ktorej sa musíme vyhýbať a proti ktorej musíme bojovať. To sa dá jednoducho dosiahnuť zdravou a cielenou stravou a vhodným, aktívnym životným štýlom.

Všetko to značne zlepší situáciu, čo sa týka odolnosti buniek (obzvlášť svalových) voči inzulínu, pri správnom príjme výživných látok ako karbohydráty, zníži to hyperglykémiu a následný systémový zápalový stav, ktorý je živnou pôdou pre rozvoj rôznych ochorení, ako aj abdominálneho tuku v podobe “pneumatiky“.

Pred tým ako sa dostanete do stavu, kedy budete nadmerne používať lieky na hypoglykémiu a statíny, pokúsme sa najprv aplikovať pár zdravých návykov a primeranú diétu, aby nám v ideálnom prípade prišla na pomoc príroda.

Berberín: ďalší nový prírodný “zázrak”?

Berberín je bioaktívna látka odvodená z extraktov z rôznych rastlín, vrátane dráča, ktorý nás zaujíma už dlhšiu dobu. Preto sme dôkladne študovali jeho vlastnosti, aby sme navrhli produkt, ktorý ho obsahuje, pretože vychádzajúc z dostupných štúdií je jasné, že máme čo dočinenia s veľmi silným bylinkovým doplnkom.

Technicky patrí do skupiny žltých alkaloidov, dlho používaných v tradičnej čínskej medicíne na liečenie rôznych chorôb.

Dnes moderná veda potvrdila jeho pozitívne účinky a najfuturistickejšie a dopredu mysliace spoločnosti ho začínajú používať v rôznych produktoch. V Taliansku sme síce ešte len na začiatku tohto procesu, ale napr. v USA ho predpisujú mnohí kardiológovia, onkológovia, diabetológovia, experti na výživu a niektorí endokrinológovia s veľmi uspokojivými výsledkami v porovnaní s účinkami silného a známeho lieku na hypoglykémiu“ metformínu. Okrem toho existuje niekoľko liekov, ako napr. statíny cholesterolu, ktoré dramaticky vyčerpávajú CoQ10, alebo vyššie uvedený metformín, ktorý tiež ovplyvňuje zásobu vitamínu B12.

Molekula berberínu
Molekula berberínu

 

Keďže neustále pracujeme na výskumoch, štúdiách a šírení účinných látok, nedávno sme si všimli zaradenie Berberínu medzi najefektívnejšie prírodné látky proti metabolickému syndrómu, ktoré stabilizujú cukor v krvi, znižujú hladinu lipidov, pomáhajú stabilizovať váhu a fungujú aj ako zaujímavá podpora srdca.

Vedecká literatúra nám ponúka mnoho rôznych štúdií v jeho prospech, ktoré ukazujú:

 • 35% pokles triglyceridov
 • 29% zníženie celkového množstva cholesterolu
 • 25% zníženie LDL cholesterolu
 • významný pokles glukózy a hemoglobínu A1c (HbA1c) v krvi, porovnateľné s liekom metformínom

Za týmto účelom oslovujeme mnohých ľudí, ktorí majú zlé vzťahy s karbohydrátmi. Berberín by im mohol pomôcť v spracovávaní karbohydrátov bunkami svalov. Efekt, ktorý naozaj pripomína bežne farmaceutický liek metformín, s ktorým bol porovnávaný v štúdiách! Zo skeptického pohľadu „mužov vedy“ si ale nemôžeme pomôcť, a sme nadšení výsledkami analýz, ktoré hovoria v jeho prospech.

Ako reaguje berberín?

Po požití je berberín absorbovaný a transportovaný krvným prúdom, a následne sa viaže na rôzne intracelulárne ciele, pričom mení ich funkciu. Funguje presne ako farmaceutický liek.

Jedným z jeho hlavných účinkov je regulácia intracelulárneho enzýmu AMP aktivovaná proteínkináza (AMPK), čo je druh regulátora hlavnej energie bunky, ktorý reguluje aké množstvo energie je vyrobené a spotrebované, ako bunkou, tak aj telom. Bol nájdený v bunkách rôznych orgánov ako mozog, obličky, srdce a pečeň.

Reguluje rôzne normalizačné aktivity lipidov, glukózy a energetickej rovnováhy.

Cukrovka 2. typu je vážnym a veľmi bežných ochorením, ktoré sa vyskytovalo ako v dávnej minulosti, tak aj v posledných desaťročiach, pričom je príčinou mnohých úmrtí v dôsledku komplikácií, ktoré sa časom vyvinú. Avšak my hovoríme aj o tých, ktorí majú hraničné hodnoty hyperglykémie a ktorí majú zlozvyky súvisiace s príjmom karbohydrátov.

Vieme, že cukrovka je charakterizovaná zvýšenou hodnotou glukózy, spôsobenou rezistenciou voči inzulínu, alebo jeho úplným nedostatkom u cukrovky 1. typu. Časom môžu vysoké hladiny cukru v krvi poškodiť tkanivo a orgány, čo spôsobuje čoraz väčšie a závažnejšie problémy a znižuje očakávanú dĺžku života.

Existuje mnoho štúdií, ktoré ukazujú, že berberín zásadne znižuje cukor v krvi u diabetikov,  pričom dve štúdie ukazujú, že jeho efektívnosť je porovnateľná s metformínom.

Je zaujímavé vidieť ako tento rastlinný výťažok dokáže fungovať s toľkými mechanizmami:

 • znižuje rezistenciu voči inzulínu a následne zlepšuje jeho účinnosť
 • zlepšenie glykolýzy
 • zníženie produkcie cukru v pečeni
 • spomalenie vstrebávania karbohydrátov v črevách
 • zvýšenie množstva prospešných baktérií v črevách

Myslíme si, že to vôbec nie je zlé … a výsledky sú skutočné.

Existuje štúdia 116 diabetických pacientov, ktorí užívali 1 g Berberínu denne, a ten znížil ich hladinu cukru v krvi o 20% (z 126 na 101 mg/dL), niektorí sa dokonca dostali z vysokých hladín cukrovky ako u diabetikov na normálne fyziologické hodnoty! Okrem toho glykovaný hemoglobín A1c sa znížil o 12%, čo zlepšilo hodnoty krvi, ako aj cholesterolu a triglyceridov.

Ale okrem toho existuje ďalších 14 štúdií, ktoré porovnávajú berberín s metformínom, glipizidom a rosiglitazonom. Áno, analýzu týchto štatistík by sme nazvali veľmi úspešnou, na základe čoho odporúčame tento doplnok tak veľmi, ako sa len dá.

Účinky na chudnutie

Chceli by sme tiež dodať, že Berberín môže mať pozitívny účinok na chudnutie. Ide o prvok s pridanou hodnotou, ktorý je obľúbený mnohými ľuďmi, ktorí sú obeťou metabolického syndrómu (a/alebo samých seba).

Tiež vám odporúčame prečítať si dve štúdie týkajúce sa jeho účinkov na chudnutie. Najpôsobivejšou bola štúdia vykonaná na vzorke 37 mužov a žien s metabolickým syndrómom. Štúdia trvala tri mesiace a jej účastníci brali 300 mg tri krát denne.

Ich index telesnej hmotnosti (BMI) sa znížil z 31.5 na 27.4, pričom sa zlepšila ich hodnota abdominálneho tuku (ktorý je typický pre rezistenciu voči inzulínu a kardiovaskulárne rizikové faktory) ako aj iných ukazovateľov celkového zdravia. Výskumníci veria, že chudnutie bolo zapríčinené zlepšeným fungovaním hormónov, ktoré regulujú mobilizáciu tukov, ako inzulín, adiponektín a leptín.

A to nie je všetko! V literatúre sa tiež popisuje inhibícia rastu tukových buniek na molekulárnej úrovni.

Berberín a jeho vplyv na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení

Literatúra, ktorú sme na začiatku analyzovali, sa sústreďovala na analyzovanie jeho schopnosti znížiť hladiny LDL cholesterolu, triglyceridov a zvýšiť hladinu HDL cholesterolu, pričom pôsobí na zlepšenie týchto a iných kardiovaskulárnych markérov veľmi zaujímavým spôsobom.

Iné prínosy pre zdravie

Berberín, ako učí tradičná čínska medicína, môže mať iné pozitívne účinky na zdravie:

 • depresia
 • rast niektorých nádorových buniek
 • antioxidanty a protizápalový efekt
 • vplyv na vírusové a plesňové infekcie
 • kontrast k akumulovaniu tuku v pečeni
 • štúdia ukázala značné zlepšenie symptómov a zníženie rizika u pacientov po mŕtvici

Všetky tieto prípady sú predbežné štúdie a je potrebné vykonať ďalší výskum pred tým, ako môžu byť tieto účinky uvedené v popise výrobku, avšak aktuálne výsledky sú veľmi sľubné.

Dávkovanie a vedľajšie účinky Berberínu

Vychádzajúc z analýzy týchto štúdií, ktoré by sme vám odporučili prečítať si, je odporúčaná denná dávka v rozmedzí 900 až 1500 mg.

Berberín má polčas rozpadu pár hodín a pred užitím musí byť rozdelený na menšie časti, pričom obvykle sa odporúča brať 500 mg tri krát denne pred jedlom, aby sa vytvorila stabilná hladina Berberínu v organizme.

Pri prítomnosti určitých ochorení je dôležité prekonzultovať užívanie Berberínu s doktorom, obzvlášť ak už užívate hypoglykemické lieky. Avšak vo všeobecnosti je Berberín veľmi bezpečný a ľudia je tolerujú bez problémov. Negatívne vplyvy, ktoré môžu postihnúť určitých citlivých pacientov, sa týkajú gastrointestinálneho systému, kŕčov, žalúdočnej nevoľnosti, hnačky a nadúvania.

Je zaujímavé, ako nám príroda dala k dispozícii prémiové doplnky, ktoré sú tak veľmi účinné, že môžu byť použité ako podpora pri určitých ochoreniach, čo sa deje čoraz častejšie, tak aj pre boj s inými ochoreniami, ako napr. metabolickým syndrómom a citlivosťou na inzulín. Vždy musí byť skombinovaný so zdravou a cielenou diétou a aktívnejším životným štýlom, ktoré sú často zanedbávané aj lekármi.

Yamamoto nutrition je vždy v popredí výskumu efektívnejších a inovatívnejších surových materiálov, a je to firma, ktorá uviedla na trh tento fantastický výživový doplnok novej generácie.


Referencie

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3504405/
 2. http://www.life-enhancement.com/magazine/article/2901-the-berberine-story-gets-better-and-better
 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1880831/
 4. http://naturalmedicinejournal.com/journal/2012-12/clinical-applications-berberine
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19818314
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2410097/
 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3098825/
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11607041
 9. http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/clp.09.41
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16379555
 11. http://www.ibcleende.com/Berberine.PDF
Autor: Gabriele Trapani, Zdroj: Yamamoto
preloader