Citrulín: funkcie a kontraindikácie

Citrulín: funkcie a kontraindikácie

Citrulín je aminokyselina, ktorá sa využíva nielen v športovom prostredí. Má rôzne funkcie: okrem iného, zvyšuje hladinu arginínu v krvi a napomáha pri vazodilatácii prostredníctvom syntézy oxidu dusnatého.

Čo je citrulín?

Citrulín (C6H13N3O3) je neesenciálna aminokyselina (vieme ho nezávisle syntetizovať), ktorá bola po prvý raz izolovaná z melóna pri reakcii enzýmov viazaných na vápnik, odborne zvaných peptidyl-arginín deamináza.

Citrulín nachádza svoje uplatnenie predovšetkým v pečeni, kde sa pomocou enzymatických procesov za pamoci arginínu syntetizuje monooxid dusíka, pričom ako sekundárny produkt vzniká práve citrulín.

Táto aminokyselina však nie je len vedľajším produktom, je tiež prekurzorom L-arginínu, ako aj derivátom ornitínu, na ktorý sa viažu zvyšky močoviny.

Citrulín prostredníctvom týchto procesov vstupuje vo forme močoviny do metabolizmu a celý cyklus sa následne uzatvára v pečeni. Ide o základný proces, dôležitý pre ľudský organizmus, ktorým sa likvidujú dusičnaté látky, ako napr. pre naše telo toxický amoniak, ktorého kumulácia spôsobuje pokles tvorby svalového glykogénu, odďaľujúceho únavu (aeróbna i anaeróbna aktivita zvyšuje jeho tvorbu).

Tu je súhrnná rovnica:
Ornitín + oxid vápenatý + amoniak → citrulín + kyselina asparágusová → kyselina arginínová → arginín

Funkcie citrulínu:

  1. Zvyšovanie hladiny arginínuBolo dokázané, že užívanie L-citrulínu je prospešné z dôvodu zvyšovania úrovne arginínu (ako aj citrulínu samotného) v krvi, ktorý vzniká syntézou oxidu dusnatého, ako aj kvôli ďalším funkciám s tým spojenými. Štúdie preukázali, že čo sa týka dávkovania a (orálneho) užívania, citrulín pomalým uvoľňovaním zvyšuje hladinu arginínu v krvi takmer dvojnásobne oproti rovnakej dávke samotného arginínu, a pri okamžitom uvoľnení dokonca ešte o ďalších asi 20%.
  2. VazodilatáciaKeď sa citrulín mení prostredníctvom zvýšenej vstrebateľnosti oxidu dusnatého na arginín, nastupuje vazodilatický efekt, ktorý stimuluje kardiovaskulárny systém a v dôsledku toho zvyšuje pružnosť ciev.Vazodilatácia spôsobená oxidom dusnatým sa v medicíne využíva na liečenie erektilnej disfunkcie, športovci si zase vďaka lepšiemu prúdeniu krvi, a tým pádom aj rýchlejšiemu vstrebávaniu kyslíka a živín do tkanív, zvyšujú svoju výkonnosť.
  3. Ľahšie zotavenie sa z psychofyzického stresu
  4. Antiaterosklerotický účinok
  5. Ochrana ciev
  6. Citrulín malát a zlepšenie aeróbnej výkonnosti

L-citrulín sa často viaže so soľami kyseliny jablčnej, pričom vzniká citrulín malát (vznikajú aj ďalšie soli arginínu, ale najpodstatnejšia, najznámejšia a najrozšírenejšia je citrulín malát), ktorý má za cieľ zvýšiť ergogenický efekt, t.j. zlepšiť fyzickú výkonnosť.

Výskyt citrulín malátu v našom organizme vedie k nárastu hladiny hydrouhličitanu – kyseliny, ktorá prostredníctvom svojej absorpčnej funkcii pohlcuje molekuly kyseliny mliečnej. Francúzska štúdia dokázala, že príjem citrulín malátu pred aeróbnou aktivitou prispel k značnému poklesu pocitu únavy a zlepšeniu produktivity počas aktivity o 34%, rovnako tiež k následnej regenerácii, kvalitnejšej o 20%.
Minimálna odporúčaná dávka citrulín malátu na dosiahnutie požadovaného ergogenického efektu je 6 gramov (zvyčajne sa užíva 8g).
Vrcholoví športovci, ktorí pri svojom výkone využívajú skôr aeróbne činnosti, ako napr. boxery, futbalisti, basketbalisti, maratónci, cyklisti a pod., môžu značne ťažiť z prospešných účinkov citrulín maláta.

Kontraindikácie a ďalšie informácie:

  1. Ak máte nedostatok enzýmov potrebných ku katalizácii reakcie citrulín : arginín, v močovom trakte sa môže rozvinúť patologický stav, tzv. citrulinémia, ktorá spôsobuje tvorbu amoniaku v krvi. Výskumy ukazujú, že doplnenie zinku môže zlepšiť premenu citrulínu na arginín v pečeni a súčasne udržať nízke hladiny amoniaku (NH3) v krvi.
  2. Táto aminokyselina podporuje využitie 3 esenciálnych aminokyselín s rozvetveným reťazcom (BCAA: valín, leucín, izoleucín) ako zdroja energie, pričom znižuje ich koncentráciu počas dlhšie trvajúcej fyzickej aktivity.
  3. Dávkovanie a spôsob užívania:Odporúčaná počiatočná dávka citrulín malátu je 6 gramov. Po overení účinkov a vplyvu na organizmus (príliš vysoké dávky môžu spôsobiť nevoľnosť a bolesti brucha) prejdite na 8g. Citrulín sa musí podávať približne 15 až 30 minút pred tréningom, alebo počas fyzickej aktivity, aby sa dosiahol efekt trvajúci po celú dobu trvania záťaže.
preloader