Tréningový proces u žien

Tréningový proces u žien: ako si vybrať ideálneho osobného trénera

Zvláštnosti tréningového procesu u žien

Cvičebný plán u žien je jednou z najdiskutovanejších tém na celej fitness scéne. Mnohí “kolegovia” vedú svoje tréningy a cvičebné programy bez ohľadu na odlišnú povahu medzi mužským a ženským organizmom a najmä pri dosahovaní požadovaných výsledkov, ako sú úbytok hmotnosti a vyrysovanie svalstva.

Chyby “expertov”

Najčastejšie dochádza k tomu, že cvičenkyne presvedčia trénera, aby im dal zabrať najmä v partiách, ktoré preferujú ony, a to sú konkrétne vnútorné a vonkajšie stehná, a zadok. Vhodne štruktúrovaný tréningový plán samozrejme nemôže byť nikdy zameraný výhradne na tieto skupiny svalov, a predovšetkým by mal osobitne zohľadňovať morfologickú štruktúru postavy a špecifiká každého jednotlivca.

Napríklad, ak má zverenkyňa gynoidný typ postavy, pre ktorý je typická tendencia hromadenia tuku v oblasti stehien a bokov, nemali by ste jej sľubovať, že na konci tréningového procesu bude mať nohy ako laň; nikdy jej nedávajte falošné nádeje, ktoré nemáte vedecky podložené.

Mnoho žien totiž skončí s tréningom kvôli tomu, že ich tréneri k nim neboli na začiatku úprimní a nasľubovali im dosiahnutie nemožných mét, pričom na nich chceli iba zarobiť.

Práve tomuto musíte venovať veľkú pozornosť: musíte zverenkyni vysvetliť reálnu koncepciu tréningového procesu, i možnosti dosiahnutia maximálnych možných výsledkov, a v neposlednom rade aj jej hranice.

Keď sa na tréningu podpíše mužská ruka

Žena je vo väčšine prípadov dostatočne znalá v oblasti medziľudských vzťahov, takže sa ju nesnažte zbytočne zavádzať a naťahovať falošnými sľubmi, ktoré nedokážete splniť. Mužský rukopis sa na tréningu žien dokáže niekedy negatívne podpísať až do tej miery, že dochádza k zbytočnému pretrénovaniu. To sa prejavuje súborom psycho-fyzikálnych symptómov, ku ktorým dochádza vtedy, keď objem, intenzita a frekvencia tréningového procesu ďaleko presahuje kapacitu určenú na regeneráciu svalov. Typickými príznakmi tohto stavu sú krátkodobá, ale aj permanentná únava, bolesti hlavy, depresie, nespavosť, výkyvy nálad, poruchy spánku, podráždenosť, bolesti svalov či úzkosť.

Tieto stavy je možné odstrániť znížením miery zaťaženia, zmenou času či dĺžky trvania tréningových jednotiek, ale aj úpravou zamerania a priebehu tréningu.

Je dôležité vedieť, komu môžete dôverovať…

Mnoho ľudí sa rozhodne spoliehať sa na trénera bez toho, aby na neho hľadeli kritickým pohľadom, pretože sa domnievajú, že všetci tréneri sú skutoční profesionáli, ktorí im dokážu pomôcť naplniť stanovené ciele, a vyhnúť sa zdravotným rizikám.

Koľko z nich sa však dá skutočne nazvať trénermi? Koľko je schopných prevziať zodpovednosť za svojho zverenca?

Kto sa rozhodne vykonávať toto povolanie, by podľa môjho názoru mal mať v prvom rade zmysel pre trpezlivosť, solidaritu a pochopenie ľudskej duše; to ostatné (zisk a uznanie) príde neskôr. Najskôr je potrebné získať si dôveru zverenca, čo nám zabezpečí to, že bude dodržiavať naše odporúčania.

Dôsledky nedôvery

Dôvera, ktorú má športovec voči svojmu trénerovi, je ako „dvojsečný meč“. Vyskytli sa mnohé prípady športovkýň, ktoré kvôli chybným radám trénera ohrozovali svoje zdravie, čo viedlo dokonca až k narušeniu prirodzeného vývoja organizmu i pohlavného dospievania.

Prípady výskytu amenorey, t.j. vynechanie menštruačného cyklu, sú rozšírené najmä medzi gymnastkami a profesionálnymi športovkyňami, ktoré sa za každú cenu pokúšajú byť najlepšie. Ak sa tréning stane neúnosným  z hľadiska objemu a intenzity záťaže, v spojení s obmedzeným príjmom stravy (aby sa športovkyňa dostala do požadovanej váhovej kategórie, alebo aby si zlepšila výkonnosť), menštruačný cyklus sa zastaví, aby tým telo ukázalo, že nie je v najideálnejšom fyziologickom stave.

Amenorea je len jedným z prvkov, tvoriacich tzv. “triádu ženských atlétov”, ktorá zahŕňa navzájom prepojené prejavy:

  • výživová nerovnováha v dôsledku nízkokalorických diét
  • menštruačná dysfunkcia spôsobená kolapsom estrogénov
  • predčasný výskyt osteoporózy

Hoci sa zdá, že z tohto začarovaného kruh (alebo lepšie povedané trojuholníka) niet úniku, je namieste vyskúšať spoluprácu s rôznymi odborníkmi. Ako napr. výživovým poradcom, lekárom i trénerom, ktorí vám pomôžu nastaviť akčný plán na odstránenie týchto neželaných prejavov.

Heslo pripraveného trénera znie: “Zlatá stredná cesta”

Ako pri všetkom, zlatá stredná cesta je tá najsprávnejšia. Nadobudnutie rovnováhy medzi vášňou a očakávaniami je, pre mladého, ale i skúsených športovcov, kľúčom k zvládnutiu všetkých nástrah, ktoré ho čakajú na ceste za dosiahnutím stanovených cieľov.

Z tohto dôvodu musí byť objektívnosť a profesionalita kizneziológa základom liečby akejkoľvek patológie. Čím sa odstránia prekážky, ktoré by bránili tréningovému procesu a dosahovaniu želaných výsledkov.

Niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu sa vcítiť do kože cvičenca

Pri zostavovaní tréningového procesu myslite na možné riziká (dokonca aj z psychologického hľadiska), ktoré vášmu zverencovi hrozia.

Ak mu plánujete nastaviť stravovací program s nízkym obsahom kalórií, dbajte na to, aby táto diéta nebola zbytočne príliš reštriktívna, a pri tréningoch nehrozil energetický deficit, ktorý by mohol ohroziť výkonnosť športovca.

Nastavenie tréningu podľa úrovne a cieľa

Vždy sa snažte predstaviť si priebeh dlhodobého tréningového procesu, od jeho začiatku až do konca. Zakladajte ho predovšetkým na požiadavkách a možnostiach vášho zverenca, nie vašich vlastných. Musíte sa zosúladiť, mať spoločný cieľ a očakávania, až potom ich budete schopní krok za krokom napĺňať. Je to veľmi dôležitý faktor, keďže zverenec berie trénera ako akéhosi guru. Teda by sa ho mohol snažiť napodobovať v každom smere, čo môže byť v konečnom dôsledku aj škodlivé až nebezpečné.

Hľadajte vhodné príklady, ktorými budete zverenca motivovať

Na sociálnych sieťach sa nachádzajú kvantá ľudí, ktorí verejne rozprávajú svoj príbeh a môžu objasniť cestu za dosiahnutím cieľov. Nabádajte svojho žiaka, aby sledoval tieto príspevky, a bral si z nich príklad či poučenie: môže sa dozvedieť viac o zdravom životnom štýle, a vyhne sa tým viacerým začiatočníckym chybám.

Starostlivosť o svoju dušu a individualitu

Nabádajte zverenca, aby svoj voľný čas venoval starostlivosti o svoju duševnú rovnováhu, aby sa snažil mentálne zrelaxovať, a vyhýbal sa stresom a tlakom zapríčineným prísnou diétou či náročný tréningom; v tomto smere na neho príliš netlačte, mohlo by to byť kontraproduktívne a viesť až k vzájomnému odcudzeniu sa.

Častou chybou trénera tiež býva to, že sa nevžije do zverencovej kože. Jeho potreby a celková úroveň sú (pravdepodobne) úplne odlišné od tej vašej; je preto potrebné rešpektovať jeho želania.

Keď vás záujemca o vaše služby prvýkrát osloví, nevie presne, čo má očakávať. Vie však, ako by chcel zmeniť svoje telo, a že je pre to ochotný urobiť čokoľvek. Vy by ste sa na to mali ale pozerať pragmaticky a ponúknuť mu aj pohľad z druhej strany.

Načúvanie je základný kameň vzťahu študent – tréner

Načúvanie je kľúčové vo vzťahu trénera k zverencovi: musí cítiť, že mu pri každom tréningu venujete plnú pozornosť a sústredenie. Musíte pochopiť, koho máte pred sebou a správne ho motivovať, aby sa presvedčil o tom, že vám ide o jeho spokojnosť.

Autor: Agnese Donati, Zdroj: Yamamoto
preloader